Ambassade i Tjekkiet

Lokal tid:
15:14:20

Embajada de La República Bolivariana de Venezuela

Šafaříkova 201/17, Vinohrady
embassyLæs mere
Embassy of the Republic of Latvia

Embassy of the Republic of Latvia

Hradešínská 1022/3, Vinohrady, Praha 10
embassyLæs mere

Honorární Konzulát Nový Zéland

Dykova 1156/19, Praha 10-Vinohrady
embassyLæs mere

Konzulát Seychelské republiky

Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město
embassyLæs mere
Lunární ambasáda, Pozemek na Měsíci - nejoriginálnější dárek století - interneto

Lunární ambasáda, Pozemek na Měsíci - nejoriginálnější dárek století - interneto

Vinohradská 343/6, Praha
embassyLæs mere

Jamajka - Konzulát

Ondříčkova 1213/7, Praha 3
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier i Tjekkiet

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning