Ambassade i Tjekkiet

Lokal tid:
12:00:21

Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela

Šafaříkova 201/17
embassyLæs mere

Embajada De La Republica De Venezuela

Šafaříkova 201/17, Praha 2-Vinohrady
embassyLæs mere
Embassy of the Republic of Latvia

Embassy of the Republic of Latvia

Hradešínská 1022/3, Praha 10-Vinohrady
embassyLæs mere

Honorární Konzulát Nový Zéland

Dykova 1156/19, Vinohrady
embassyLæs mere

Konzulát Seychelské republiky

Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město
embassyLæs mere
Lunární ambasáda, Pozemek na Měsíci - nejoriginálnější dárek století - interneto

Lunární ambasáda, Pozemek na Měsíci - nejoriginálnější dárek století - interneto

Vinohradská 343/6, Praha
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier i Tjekkiet

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning