Čistírna oděvů a kůží ROYAL CLEAN Praha 3 in Hlavní město Praha

Local time:
12:24:24
Open

🕗 Opening hours

SundayClosed
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
SaturdayClosed
2, Baranova, 130 00, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, CZ Tjekkiet
Contacts phone: +420 222 716 620
Website: www.royalclean.cz
Latitude: 50.0779064, Longitude: 14.4584881
Larger Map & Directions

Comments 5

 • pisa martin

  pisa martin

  ::

  Super super a určitě přijdu zas

 • Дмитрий Шанти

  Дмитрий Шанти

  ::

  Good dry clean for my wool/cotton jacket. Cheap and qualified!

 • Karel Veverka

  Karel Veverka

  ::

  Celkem nechapave ctu předchozí recenze. Bydlime.hned vedle a tuto cistirnu využíváme dost často. Nemuzeme.si je vynachvalit. Obsluha absolutne příjemná. Cisteni.vzdy perfektní. Vse ok. Bez problemu. Nemuzeme nic vytknout.

 • motoranda

  motoranda

  ::

  Really bad place that is unfriendly,expensive.I gave them a suit jacket the other day and NONE of the stains were taken out-I presume that the jacket wasn't even washed!!!!!When I complained,they just ignored me.

 • Vladimira Pavlickova

  Vladimira Pavlickova

  ::

  před par lety mi znicili kozenou bundu, kterou jsem musela vyhodit, Při reklamaci byl vedouci provozovny nesmirne arogantni, psal mi urazlive odpovedi a ještě me osocil, ze jsem podvodnice, Uz nikdy, dodnes mam z jeho arogantního chovani a pristupu trauma

Nearest Laundry:

Prádelna Mašek

Prádelna Mašek

Táboritská 16/24, Praha 3-Žižkov
laundryRead More

Rychločistírna Jitka

Roháčova 297/34, Žižkov, Praha 3
laundryRead More
P-MM s.r.o.

P-MM s.r.o.

Roháčova 297/34, Praha 3-Žižkov
laundryRead More

HERMANOVÁ ZUZANA - QUIDO PRÁDELNA

Cimburkova 280/23, Praha 3
laundryRead More

Quido - Laundry

Cimburkova 280/23, Žižkov
laundryRead More
Levandulová prádelna

Levandulová prádelna

Moravská 1985/13, Praha 2-Vinohrady
laundryRead More

📑 All categories in Czech Republic

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4